EL TEXT DESCRIPTIU i TIPUS

sábado, 10 de marzo de 2012


ESCRIPTORS DE PALLEJÀ
Taller de tècniques d'escriptura
Sessió 19 de maig de 2011

EL TEXT DESCRIPTIU
El text descriptiu consisteix a explicar com són les coses i les persones, donant detalls de les
seves característiques, o les seves qualitats. El text descriptiu no té un caràcter dominant, ja
que actua com a il·lustració i permet fer una pausa per observar amb detall els fets que van
succeint constantment.

TIPUS DE TEXTOS DESCRIPTIUS
Persones: descripció física i de caràcter (es diu retrat si es donen les dues formes).
Paisatges i ambients: descripció física de llocs i de l'ambient en què es troba.
Sentiments: descripció de aspectes de caràcter i impressions anímiques que es donen
davant una situació determinada.

ESTRUCTURA DE TEST DESCRIPTIU
L’estructura del text descriptiu s’organitza segons la importància dels elements que hi
intervenen. Consta de dues parts: tema i expansió.
En el tema es presenta el motiu de la descripció en forma de definició. Es desenvolupa el
tema amb nova informació.
El desenvolupament de l'expansió és basa en una enumeració selectiva dels elements que
fan distingir l’element descrit d’altres semblants i l’enumeració exhaustiva, on es citen tots els
elements que es vulgui. Les informacions que s’aporten a la descripció s’han d’agrupar per
sectors de manera que no es barregin.

TIPUS DE DESCRIPCIONS
Hi ha dos tipus de descripcions: la descripció objectiva i la descripció subjectiva. ·
Descripció objectiva: presenta amb detall les característiques d’allò que es descriu ajustat a
la realitat sense apreciacions personals. Hi domina la funció referencial i el llenguatge
denotatiu.
Descripció subjectiva: no explica els trets com són a la realitat sinó en la visió personal. La
descripció pren un valor significatiu, per aclarir l’estat de les coses i justificar les reaccions
(funció explicativa) o donar a conèixer aspectes del personatge (funció simbòlica). Hi domina
la funció poètica i el llenguatge és connotatiu.

RECURSOS LINGÜÍSTICS DEL TEXT DESCRIPTIU
El substantiu és l'element d'inici de la descripció.
L'adjectiu qualificatiu i és el recurs més característic del text descriptiu.
Abundància d'enumeracions.
Verbs definidors que expressen atribucions. Els temps més utilitzats són el present i
l’imperfet.
Nexes que indiquen situacions espacials.
La comparació, la metonímia i la metàfora serveixen per caracteritzar i enriquir un text
descriptiu.

TÈCNIQUES DESCRIPTIVES:
Observar i retenir els trets dominants i les característiques generals de la persona, paisatge,
objecte o emoció.
Analitzar detalladament els elements.
Triar les partes més importants.
Decidir l'ordre d'exposició: de general a particular, o de detall a general.
Redactar la descripció de manera clara, coherent i amb un vocabulari entenedor i precís.

2 comentarios:

  1. Veig que t'has avançat, encara que no són ben bé les meves paraules. Però està molt bé i gràcies per treure'm feina.
    Aurora

    ResponderEliminar
  2. Serà bo poder trobar apunts per si algú del grup no ha pogut assistir a la sessió. Gràcies

    ResponderEliminar

Gràcies pel teu comentari, la teva opinió ens interessa
Gracias por tu comentario, tu opinión nos interesa

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...